Polityka prywatności§ 1 Informacje ogólne1. Strona internetowa www.coolflowers.pl (dalej: „Strona internetowa”) jest prowadzana przez COOL FLOWERS SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ z siedzibą w miejsc. Mory, pod adresem ul. Poznańska 5, 05-850 Mory, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714091, REGON: 369277649, NIP: 1182163500, e-mail info@coolflowers.pl.

2. W ramach działalności strony internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników strony internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest COOL FLOWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w miejsc. Mory, pod adresem ul. Poznańska 5, 05-850 Mory, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714091, REGON: 369277649, NIP: 1182163500.

4. Dane użytkowników mogą być zbierane w wyniku ich dobrowolnego podania, stosowania plików cookies oraz stosowania przez Administratora narzędzi opisanych poniżej.

5. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do strony internetowej www.coolflower.pl oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania stroną internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.§ 2 Dane osobowe1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest COOL FLOWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w miejsc. Mory, pod adresem ul. Poznańska 5, 05-850 Mory, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714091, REGON: 369277649, NIP: 1182163500 (dalej: “Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu (22 722 45 90) lub za pośrednictwem adresu e-mail info@coolflowers.pl.

2. Administrator za pośrednictwem strony internetowej może zbierać, a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich, jak:

1) skontaktowanie się z użytkownikiem,

2) dostarczania użytkownikowi zamówionej informacji handlowej za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonu,

3) obsługa zamówień i realizacja procesu sprzedażowego,

4) statystyki i analizy zachowań użytkowników na stronach internetowych.

3. Administrator może udostępnić dane użytkowników swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu danych) takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych, czy podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi księgowe.

4. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji celów określonych w §2 pkt 2.

5. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych;

2) prawo do sprostowania danych osobowych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do żądania kopii danych;

6) prawo do przeniesienia danych osobowych;

7) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.§ 3 Pliki cookies i narzędzia wykorzystywane na stronach internetowych1. W ramach działalności strony internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;

2) tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze strony internetowej;

3) korzystania z narzędzi informatycznych.

4. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia strony internetowej, usunięcia ich przez użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

5. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak każdorazowo zostać zmienione przez użytkownika.

7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika